Christelijke psychosociale hulpverlening – vanuit passie voor de mens in nood


Een reactie plaatsen

Verdriet door een miskraam.

Onlangs las ik ergens dat één op de vier zwangerschappen eindigt op een miskraam. Het woord “miskraam” op zich is al een woord waar ik zelf nooit aan heb kunnen wennen. Het verlies van een kindje, hoe pril ook, een kindje dat geliefd en gewenst was. Dat kan je toch niet ‘mis-kraam’ noemen…

Veel vrouwen en mannen lopen rond met het verdriet dat dit verlies geeft. Het heeft een grote impact op hun leven, ook als anderen er na verloop van tijd minder of niet meer aan denken.

Het rouwproces dat koppels doormaken kan heel verschillend zijn. Het ene koppel uit het verdriet direct en geeft er ruimte en tijd aan, bij anderen dringt het pas later door. Vrouwen rouwen anders dan mannen, maar sowieso rouwen geen twee mensen hetzelfde. Als er al kinderen in het gezin zijn, kunnen ook zij verdriet hebben. Ook op latere leeftijd kunnen kinderen vragen hebben over broertje(s) of zusje(s) die tijdens de zwangerschap gestorven zijn. Ook grootouders kunnen verdriet hebben.

Het is goed om er over te praten. Goed om te weten dat je verdriet mag hebben ondanks bagatelliserende opmerkingen die er (van medische kant) soms gemaakt worden. Het is vaak ook erg bemoedigend om anderen te zoeken die hetzelfde meegemaakt hebben, die je begrijpen.

De Here God begrijpt het. Het was een leven dat Hij zag van het allereerste begin. We mogen met alle verdriet en vragen bij Hem schuilen.

 


Een reactie plaatsen

De zegen van een goed huwelijk. Waarom investeren in je huwelijk zo waardevol is.

We hechten veel belang aan onze relatie met God, met onze huwelijkspartner en onze kinderen.
Als we die relaties in deze volgorde de meeste aandacht geven, komen ze het best tot hun recht.

Als onze relatie met God goed is, ervaren we zijn redding en de vrijheid die we in Christus hebben. Alleen een persoonlijke omgang met God kan ons verlossen van onze ik-gerichtheid. Dan verandert onze focus van onszelf naar de ander. We gaan liefde uitdelen. We gaan er voor de ander zijn.

Huwelijk: een instrument om Gods liefde te delen

Huwelijk: een instrument om Gods liefde te delen

Het huwelijk is een unieke uitvinding van God. Via huwelijken kan God laten zien wie Hij is. Hij gebruikt huwelijken om Zijn liefde te tonen. Zoals er in Gods eenheid samenwerking en onderlinge liefde is, zo mag dat ook in onze huwelijken groeien.
Het huwelijk weerspiegelt ook iets van de toekomst, want Jezus komt als Bruidegom Zijn Bruid halen en kijkt daar vol verlangen naar uit.
Een goed huwelijk komt de kinderen ten goede. Het is één van de grootste kado’s die we als ouders aan onze kinderen kunnen geven. Een goed huwelijk werkt aanstekelijk voor andere echtparen. Het geeft hen zin om ook voor een goed huwelijk te gaan.

Gezonde individuen en echtparen geven de kerk een sterke basis om te groeien. Zij zijn een zegen voor de komende generatie en voor onze maatschappij. Wat een bijzondere kettingreactie ontstaat er als we met God op pad gaan!

In deze tijd hebben we nood aan sterke duurzame huwelijken die Gods liefde uitdragen en doorgeven aan de volgende generatie. Het zijn krachtige instrumenten om Gods liefde aan deze wereld te tonen. Doe je mee?

Om (samen) over na te denken:
• Hoe investeer jij in je huwelijk? Werken jullie samen aan eenheid? Heb je tijd voor elkaar?
• Welke bediening zien jullie voor jullie als koppel? Waar ga je samen voor? Of waar steun je elkaar in? Zie je elkaars gaven en talenten? Dit kan je helpen om keuzes te maken en te zien wat je wel en niet kan doen.
• Zie je de kracht en de mogelijkheden van een sterk huwelijk? En kan je Gods enthousiasme over het huwelijk doorgeven aan je kinderen? Hoe kan je samen Gods liefde uitdragen?


Een reactie plaatsen

Worstel niet alleen met je problemen

Hoe geef je uiting aan verdriet om een miskraam, als je omgeving vindt dat je door moet gaan en ‘het de volgende keer wel weer zal lukken’? Hoe herstel je van een burn-out als de mensen zeggen dat je vooruit moet en sterk moet zijn? Hoe vecht je voor je huwelijk als je omgeving zegt dat je voor jezelf moet kiezen? Hoe verwerk je trauma’s als niemand tijd voor je heeft? En wat met homofilie in een wereld die vindt dat je er geen probleem van moet maken? Wat moet je met seksverslaving in een samenleving die er geen probleem in ziet?
Hoe kom je tot je echte identiteit als je overal hoort dat ‘je het uit jezelf moet halen’?

blijf er niet alleen mee zitten

blijf er niet alleen mee zitten

Lees verder


Een reactie plaatsen

Geniet van rust en stilte

In de natuur vind je gemakkelijker rust en stilte bij Hem

In de natuur vind je gemakkelijker rust en stilte bij Hem

We zijn er even niet.
‘Gesloten wegens jaarlijks verlof’.
Vanaf maandag 10 augustus 2015 weer fris en monter paraat voor u!

Ondertussen geven we u de tekst van dit mooie lied mee.

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
Lees verder


Een reactie plaatsen

Nieuwe site Asisto gelanceerd!

En daar geven we graag een woordje uitleg aan.

Eind mei 2014 ging Asisto van start. Toen nog als bureau voor communicatie, coaching en counseling.
Ons aanbod op het vlak van communicatie (o.a. copywriting, trainingen) plaatsten we op een website.
Informatie over counseling (psycho-sociale hulpverlening) deelden we via een andere site.
We beheerden voor Asisto dus twee websites omdat ons aanbod twee verschillende doelgroepen aansprak.
We zijn ondertussen ruim een jaar verder. Waar staan we nu?

Hulp voor mensen in nood

Hulp voor mensen in nood

Lees verder